Organizacija rada

Organizaciona šema nastave u osovnoj muzičkoj školi: šestogodišnja škola violina, klavir, flauta harmonika, gitara, saksofon, klarinet, limeni duvaci, udaraljke, tambura  Učenici se upisuju najkasnije sa polaskom u III razred redovne osnovne škole I,II i III razred 2 časa instrumenta nedeljno u trajanju od 30 minuta 2 časa nedeljno solfeđa u trajanju od 45 minuta IV,V

Read More