Rezultati sa XXI festivala umetničke tambure

REZULTATI SA XXI FESTIVALA UMETNIČKE TAMBURE, OMŠ” JOSIP SLAVENSKI”, NOVI SAD Ime i prezime učenika: Kategorija: Broj bodova/nagrada Klasa: Klavirski saradnik: ALEKSANDAR BEKVALAC pretkategorija,      I kategorija 97 bodova –  I1 nagrada Galina Subotin Mirko Tolimir TANJA MIŠKOVIĆ pretkategorija,      I kategorija  96 bodova –   I2    nagrada Galina Subotin Mirko Tolimir SELENA DIVJAKINJA pretkategorija,      I kategorija 93  bodova –  I3 nagrada Galina Subotin Mirko Tolimir MIHAILO ŠMANJA

Read More

Rezultati sa međunarodnog takmičenja “Davorin Jenko” u Beogradu – saksofoni

Ime i prezime učenika: Kategorija: Broj bodova/nagrada Klasa: Klavirski saradnik: LUKA DAVIDOVIĆ(saksofon) pretkategorija B 97.88 bodova – I 2 nagrada Darko Davidović Milica Ćosić MARKO BORBELJ  (saksofon) pretkategorija B 96,63 bodova – I4nagrada Darko Davidović Milica Ćosić NIKOLA LATKOVIĆ            (saksofon) pretkategorija B 95.25 bodova – I6nagrada Darko Davidović Milica Ćosić

Read More