Organizacija rada

Organizaciona šema nastave u osovnoj muzičkoj školi:

šestogodišnja škola
violina, klavir, flauta harmonika, gitara, saksofon, klarinet, limeni duvaci, udaraljke, tambura 
Učenici se upisuju najkasnije sa polaskom u III razred redovne osnovne škole
I,II i III razred 2 časa instrumenta nedeljno u trajanju od 30 minuta 2 časa nedeljno solfeđa u trajanju od 45 minuta IV,V i VI razred 2 časa instrumenta nedeljno u trajanju od 45 minuta 2 časa solfeđa nedeljno u trajanju od 45 minuta 2 časa hora-orkestra nedeljno u trajanju od 45 minuta
VI razred 1 čas teorije muzike nedeljno u trajanju od 45 minuta

Nastava instrumenta je individualna.

Nastava solfeđa,teorije,hora ili orkestra je grupna.