Predsednik stručnog veća: Krmpotić – Borbelj Jelena

U okviru ovog stručnog veća postojie četiri instrumenta: flauta, klarinet, saksofon i truba.

Flauta: mr Krmpotić-Borbelj Jelena, mr Marijana Josipović – Mirković, Jelena Boroš, Ivana Bandić, Luna Ivetić Đajić

Klarinet i saksofon: Darko Davidović

Truba: Atila Pete