Kao rezultat velikog interesovanja kod dece klavirski odsek je najbrojniji u školi.

Predsednik stručnog veća: Jovana Spasojević

Nastavnici:

Ivana Popović, Olivera Sekulić, Milica Vukobrat, Biljana Bogosavljević Kožul, Aleksandra Vujović, Senka Popov Todorović, Katarina Vuksanović, Irena Jovanović, Bojana Rodić, mr Anđelka Simikić, Milka Ćaćić, Sara Ćaćić, Maja Vukobrat, Ivana Šoškić i Sofija Stojanac.

Korepetitori: 

Mira Radmilović, Lena Pavlović, Mirko Tolimir.