Kalendar rada za školsku 2023/2024. godinu

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu, kao i školski kalendar sa rasporedom raspusta za AP Vojvodina potražite u nastavku.