Organizaciona struktura

KADROVSKI USLOVI RADA broj izvršilaca
1.) Uprava škole 8
– direktor škole
– pomoćnik direktora
– pedagog
– rukovodioci odseka
1
2
1
5
2.) Nastavni kadar 50
– profesor
– nastavnik
– student
48
1
1
3.) Administrativno-finansijsko osoblje 3
– sekretar
– administrativni radnik
– šef računovodstva
1
1
1
4.) Pomoćno tehničko osoblje 4
UKUPNO RADNIKA: 59
BROJ NASTAVNIKA PO NASTAVNIM PREDMETIMA – ODSECIMA 50
a) gudački odsek- violina 6
b) gitara 2
c) tambura 2
d) klavir 16
e) harmonika 7
f) flauta 5
g) klarinet, saksofon 1
h) truba,trombon, horna, tuba 1
i) teoretičari 6
j) korepetitor 8
k) hor 2
l) orkestar 1

UPRAVA ŠKOLE:

Direktor škole: mr Aleksandar Đurić
Pomoćnici direktora: Vlasta Orčić, Luna Ivetić Đajić
Pedagog škole: Nataša Vujanović Đumić
Nototekar: Ivana Bandić
Sekretar škole: Maja Baračkov
Šef računovodstva: Jelena Pavlović Topka
Referent za učenička pitanja: Dragana Nedeljkov

Pomoćno tehničko osoblje: Jadranka Milojević, Vesna Huseinbegović, Biljana Merdić, Brankica Ajder