Zakonski osnov

– Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju – Pravilniku o školskom kalendaru za osnovne škole u APV […]

Lična karta škole

Naziv škole: OMŠ ”Josip Slavenski” Mesto: Novi Sad Adresa: Radnička 19a Telefon: 021/66-222-85, 021/66-211-33 E-mail: slavenski@gmail.com opština: Novi Sad okrug: južno-bački matični broj škole: 8066990 […]

Organizacija rada

Organizaciona šema nastave u osovnoj muzičkoj školi: šestogodišnja škola violina, klavir, flauta harmonika, gitara, saksofon, klarinet, limeni duvaci, udaraljke, tambura  Učenici se upisuju najkasnije sa […]