Zakonski osnov

– Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju – Pravilniku o školskom kalendaru za osnovne škole u APV za 2019/2020 – Kalendaru rada donetom od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu – Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja – Statutu škole –

Read More

Lična karta škole

Naziv škole: OMŠ ”Josip Slavenski” Mesto: Novi Sad Adresa: Radnička 19a Telefon: 021/66-222-85, 021/66-211-33 E-mail: slavenski@gmail.com opština: Novi Sad okrug: južno-bački matični broj škole: 8066990 škola postoji od: 1959. godine školski prostor: zgrada u Radničkoj 19a – 1680 m2 podrum, prizemlje, prvi sprat, potkrovlje, 33 učionice + 2 kamerne sale. broj učenika: 540 broj odeljenja:

Read More

Organizaciona struktura

KADROVSKI USLOVI RADA broj izvršilaca 1.) Uprava škole 8 – direktor škole – pomoćnik direktora – pedagog – rukovodioci odseka 1 21 5 2.) Nastavni kadar 50 – profesor – nastavnik – student 4811 3.) Administrativno-finansijsko osoblje 3 – sekretar – administrativni radnik – knjigovodja 1 1 1 4.) Pomoćno tehničko osoblje 4 UKUPNO RADNIKA:

Read More

Organizacija rada

Organizaciona šema nastave u osovnoj muzičkoj školi: šestogodišnja škola violina, klavir, flauta harmonika, gitara, saksofon, klarinet, limeni duvaci, udaraljke, tambura  Učenici se upisuju najkasnije sa polaskom u III razred redovne osnovne škole I,II i III razred 2 časa instrumenta nedeljno u trajanju od 30 minuta 2 časa nedeljno solfeđa u trajanju od 45 minuta IV,V

Read More