Stručna veća

Negujući tradiciju muzičke umetnosti u Novom Sadu, tokom svog postojanja škola je prerasla u kulturnu instituciju u kojoj se vaspitno – obrazovne vrednosti na planu muzičke umetnosti transformišu u kulturne vrednosti.

Osnovno muzičko obrazovanje obuhvata uzraste najmlađih sve do njihove 15 godine.

Učenicima se otvara put ka profesionalnom muziciranju, razvoju individualnosti u izvođaštvu kao i negovanju i razvoju muzičke kulture.

Tokom širenja i razvoja škole nametala se potreba za izučavanjem novih instrumenata, tako da danas škola ima 5 odseka: