Kalendar rada za školsku 2021/2022. godinu

Nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada ostvaruju se u dva polugodišta.

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne i srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu možete preuzeti sa – sledećeg linka –