II Međunarodno takmičenje za mlade pijaniste “Piccolo Piano Talents”

Rezultati sa

II Međunarodnog takmičenja za mlade pijaniste “Piccolo Piano Talents”

Online, 24-27. mart 2022. godine

 TEA RAMIČIĆ 
D kategorija 
Inagrada
94,33 bodova
Klasa:
Olivera Sekulić

Čestitamo učenici i njenoj nastavnici!