Stručno veće za gudačke instrumente

Predsednik stručnog veća: Milan Čizmić

U okviru ovog odseka postoje četiri instrumenta:

ViolinaMilan Čizmić, Marija Timotijević, Slavica Ranković, Katarina Kovač, Dušan Mulić i Aleksandra Lakatoš Dragutinović.

Gitara – Aleksandar Španović, Dušan Novković.

Tambura – Biljana Kuzmanović, Dušica Janković

Udaraljke – Goran Biro