Predsednik stručnog veća: Hercenberger Marija

U okviru ovog odseka postoje četiri instrumenta:

Violina – Hercenberger Marija, Slavica Ranković,Katarina Kovač, Milan Čizmić , Dušan Mulić i Aleksandra Dragutinović.

Gitara – Aleksandar Španović, Dušan Novković.

Tambura – Galina Subotin, Biljana Kuzmanović.

Udaraljke – Buđi Daniel