Stručno veće za gudačke instrumente

Predsednik stručnog veća: Hercenberger Marija U okviru ovog odseka postoje četiri instrumenta: Violina – Hercenberger Marija, Slavica Ranković,Katarina Kovač, Milan Čizmić , Dušan Mulić i Aleksandra Dragutinović. Gitara – Aleksandar Španović, Dušan Novković. Tambura – Galina Subotin, Biljana Kuzmanović. Udaraljke – Buđi Daniel

Read More

Stručno veće za klavir

Kao rezultat velikog interesovanja kod dece klavirski odsek je najbrojniji u školi. Predsednik stručnog veća: Jovana Spasojević Nastavnici: Ivana Popović, Olivera Sekulić, Milica Vukobrat, Biljana Bogosavljević Kožul, Aleksandra Vujović, Senka Popov Todorović, Katarina Vuksanović, Irena Jovanović, Bojana Rodić, mr Anđelka Simikić, Milka Ćaćić, Sara Ćaćić, Maja Vukobrat, Ivana Šoškić i Sofija Stojanac. Korepetitori:  Mira Radmilović, Lena Pavlović,

Read More