Stručno veće za harmoniku

Predsednik stručnog veća: Segedinac Olivera

Nastavnici: Olivera Segedinac, Jelica Erdelj, Maja Majer Milinkov, Katarina Ružičin, Svetlana Vejnović, Damir Milošević