Dan otvorenih vrata

Dan otvorenih vrata u OMŠ “Josip Slavenski”