Poklon kompozitora Svetozara Saše Kovačevića

Danas (13. novembra 2019.) je naš kompozitor Svetozar Sasa Kovacevic poklonio skoli notni materijal svojih kompozicija 😊
Hvala profesore!!!