Protokol o saradnji

Danas su Protokol o saradnji između Advokatske komore Vojvodine i OMŠ “Josip Slavenski” potpisali Vladimir Beljanski, predsednik Komore i Aleksandar Đurić, direktor škole.
Kao i do sada, principi savesnosti, ravnopravnosti i poštenja su osnove na kojima će se graditi buduća saradnja ovih uglednih institucija, na ponos Novog Sada i Vojvodine.