Rezultati sa XXI festivala umetničke tambure

REZULTATI SA XXI FESTIVALA UMETNIČKE TAMBURE, OMŠ” JOSIP SLAVENSKI”, NOVI SAD

Ime i prezime učenika:Kategorija:Broj bodova/nagradaKlasa:Klavirski saradnik:
ALEKSANDAR BEKVALACpretkategorija,      I kategorija97 bodova –  InagradaGalina SubotinMirko Tolimir
TANJA MIŠKOVIĆpretkategorija,      I kategorija 96 bodova –   I2    nagradaGalina SubotinMirko Tolimir
SELENA DIVJAKINJApretkategorija,      I kategorija93  bodova –  I3 nagradaGalina SubotinMirko Tolimir
MIHAILO ŠMANJApretkategorija,      I kategorija87 bodova – II 1 nagradaGalina SubotinMirko Tolimir
VIKTOR TUCAKOVII kategorija 97  bodova – I1 nagradaGalina SubotinMirko Tolimir
LAZAR RAKIĆII kategorija 96  bodova – I2 nagradaGalina SubotinMirko Tolimir
JELICA OSTOVIĆII kategorija 91.3 bodova – InagradaGalina SubotinMirko Tolimir
DAVID PETROVIĆII kategorija87.3 bodova – II1 nagradaGalina SubotinMirko Tolimir
STEFAN DOBRIĆII kategorija85.3 bodova – IInagradaBiljana KuzmanovićMira Radmilović
NATAŠA SALAMUNIII kategorija96,3 bodova – I1 nagradaGalina SubotinMirko Tolimir
NIKOLA NEDELJKOVIII kategorija95 bodova – InagradaBiljana KuzmanovićMira Radmilović
JOVAN STOJIĆIII kategorija91.33 bodova – InagradaBiljana KuzmanovićMira Radmilović
MANUELA MAKSIMOVIĆIII kategorija83 bodova – IInagradaBiljana KuzmanovićMira Radmilović
SARA NEDELJKOVIV i V kategorija92.67 bodova – InagradaGalina SubotinMirko Tolimir
MILOŠ DŽOMBIĆVI  kategorija98.6 bodova – InagradaGalina SubotinMirko Tolimir
ALEKSANDAR VIŠIĆVI  kategorija94.6 bodova – InagradaGalina SubotinMirko Tolimir
LUKA VRANIĆVI  kategorija94.3 bodova – InagradaGalina SubotinMirko Tolimir
KATARINA PETROVIĆVI  kategorija93 bodova – InagradaBiljana KuzmanovićMira Radmilović
NAĐA MINDIĆVI  kategorija92 bodova – InagradaGalina SubotinMirko Tolimir
ANA MALEŠEVIĆVI  kategorija90.6 bodova – InagradaBiljana KuzmanovićMira Radmilović

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima !!!