Kahoot kviz

Nastavnici stručnog veća teorijskih predmeta, u saradnji sa nastavnicom Natašom Jovanović iz Zaječara, osmisli su ovaj zanimljivi kviz za sve razrede solfeđa osnovne muzičke škole.

Uputstvo:

https://kahoot.com

Username: SekcijaTeoV

Password: omsjsns19a

opcija: Kahoots, pa favorites(zvezdica)

Tu se nalaze igre 🙂

Srećno 😃