Obaveštenje o izmeni školskog kalendara

Obaveštenje o izmeni kalendara obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP  Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu: