Prijemni ispit za školsku 2020/2021. godinu

Obaveštavamo Vas da je prijava za polaganje prijemnog ispita za Osnovnu muzičku školu, kao i za pripremni razred, otvorena do 1. juna u 12:00h.
Pesmica koju treba pripremiti je na linku ——>. https://www.youtube.com/watch?v=WUSRScbvlLQ
Deca je mogu poslušati, naučiti da otpevaju, važno je da im pesmica bude poznata tj. da je poslušaju bar par puta.
Prijemni ispiti će se održati uz sve mere bezbednosti za decu i nastavnike 1. 2. i eventualno 3. juna, o čemu će svi na vreme biti obavešteni.

Dobrodošli!