Prvi septembar

Dragi naši učenici, roditelji , nastavnici
SREĆAN POČETAK nove školske godine , koji se u mnogome razlikuju od dosadašnjeg, jer nam “pravila” diktira jedan sićušan mikrob zvani “korona virus” koji postaje sastavni deo života i rada.
Zato ovog 1. septembra, za radoznale dečake i devojčice, izdvajamo priču odnosno galaktički vodič o korona .

Vaš pedagog Nataša Vujanović Đumić 🤗🎶