“Pianofest” Bitola

Rezultati sa pijanističkog takmičenja “PIANOFEST”
Bitola, Makedonija
11.-14.12.2020.
Čestitamo!!!!