Međunarodni susret flautista “Tahir Kulenović”, Valjevo

14.05.2021. 

REZULTATI SA 23. MEĐUNARODNOG SUSRETA FLAUTISTA “TAHIR KULENOVIĆ”, VALJEVO

14.05.2021. 

Ime i prezime učenika:Kategorija:Broj bodova/nagradaKlasa:Klavirski saradnik:
KSENIJA BELOVAI – razredI1 nagrada 
98,00 bodova
Marijana Josipović- MirkovićLena Pavlović
KATARINA BORBELJII – razredI1 nagrada 
100 bodova
Ivana BandićLena Pavlović
GORJANA DAČOVIĆII – razredI nagrada 
95,00 bodova
Jelena Krmpotić-BorbeljLena Pavlović
PETRA REDŽIĆIII – razredI nagrada 
98,00 bodova
Jelena Krmpotić-BorbeljLena Pavlović
KONSTANTIN CRNJANSKIIV – razredI1 nagrada 
99,00 bodova
Marijana Josipović- MirkovićLena Pavlović
MILAN GAVARIĆIV – razredI nagrada 
95,00 bodova
Jelena BorošLena Pavlović
JANA VASIĆV – razredI1 nagrada 
99,00 bodova
Marijana Josipović- MirkovićLena Pavlović
MARIJA ĐUROVIĆVI – razredI1 nagrada 
99,00 bodova
Marijana Josipović- MirkovićFilip Milisavljević
MAJA NJEGOVANVI – razredI nagrada 
97,00 bodova
Marijana Josipović- MirkovićLena Pavlović

LAUREAT ZA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE:

Katarina Borbelj, II razred, klasa: Ivana Bandić

                        Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima !!!