“Mladi virtuoz” 2021.

REZULTATI SA TAKMIČENJA “MLADI VIRTUOZ “ 2021

U ORGANIZACIJI OMŠ “PETAR KONJOVIĆ”,  BEOGRAD

21. maj 2021.

Ime i prezime učenika:Kategorija:Broj bodova/nagradaKlasa:Klavirski saradnik:
KATARINA BORBELJ (flauta)I kategorija100 bodova –I1 nagradaIvana BandićLena Pavlović
GORJANA DAČOVIĆ(flauta)I kategorija96 bodova –I3 nagradaJelena Krmpotić-BorbeljLena Pavlović
PETRA REDŽIĆ(flauta)II kategorija99 bodova –I1 nagradaJelena Krmpotić-BorbeljLena Pavlović

LAUREAT ZA FLAUTE:
Katarina Borbelj
, II razred, klasa: Ivana Bandić

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima !!!