Internacionalni festival muzike “Skala”, Brčko

Rezultati sa Internacionalnog festivala muzike “Skala”, Brčko 🎶🎹🎶
Čestitamo!!!!

Ime i prezime učenika:Kategorija:Broj bodova/nagradaKlasa:
NIKA STRAJNIĆ(klavir)I kategorija98,4 bodova –I4 nagradaJovana Spasojević
SARA SABADOŠ (klavir)II kategorija82,2 bodova –II7 nagradaOlivera Sekulić

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima !!!