“Sergei Rachmaninoff”

Rezulteti sa “Internacional online piano competition Sergei Rachmaninoff”

Ime i prezime učenika:Kategorija:Broj bodova/nagradaKlasa:
SARA SABADOŠ (klavir)B kategorija91,33 bodova –
I nagrada
Olivera Sekulić

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima !!!