Internacionalno takmičenje “Sergei Rachmaninoff”

REZULTATI SA INTERNACIONAL ONLINE PIANO COMPETITION “SERGEI RACHMANINOFF”

jun 2021.

Ime i prezime učenika:Kategorija:Broj bodova/nagradaKlasa:
HANA ALIĆ(klavir)D kategorija94,33 bodova – I nagradaAnđelka Simikić
MARIJA BAJEVA(klavir)E kategorija93,33 bodova – I nagradaAnđelka Simikić

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima !!!