Radionica “Muzika i osećanja”

Učenici prvog i drugog razreda osnovne muzičke škole svesrdno su učestvovali u radionici pod nazivom “Muzika i osećanja”.

Muzička škola je idealno mesto za razvoj kreativnosti i muzikalnosti sa posebnim akcentom na mentalno zdravlje.

Kroz zanimljive aktivnosti, slušanje muzike i uočavanje kako muzika utiče na naša osećanja, učenici su kreirali razne instrumente i na kraju odigrali kahoot kviz kroz koji su sumirali sve značajne detalje u okviru teme.

Radionica je realizovana u okviru projekta “1.oktobar UNESCO-v Međunarodni dan muzike” pod pokroviteljstvom Gradske uprave za kulturu.