“INTERNACIONALNI SUSRETI VIOLINISTA” 11.-18. OKTOBAR 2021.


REZULTATI SA 
TAKMIČENJA “INTERNACIONALNI SUSRETI VIOLINISTA” 11.-18. OKTOBAR 2021.  

SREMSKI KARLOVCI,NOVI SAD

Ime i prezime učenika:Kategorija:Broj bodova/nagradaKlasa:Klavirski saradnik:
KATARINA PETROVIĆ(violina)Prva kategorija98 bodovaI nagradaMilan ČizmićMira Radmilović
KJARA DRČA(violina)Prva kategorija97 bodovaI  nagradaMilan ČizmićSara Ćaćić
NIKOLA TUBIĆ(violina)Prva kategorija95 bodovaI nagradaMilan ČizmićMira Radmilović
MILOŠ RADIVOJEV(violina)Druga kategorija94 bodovaII nagradaTimotijević MarijaMira Radmilović
SELENA VOJNOVIĆ(violina)Treća kategorija95 bodovaI nagradaSlavica RankovićMira Radmilović
MATEA ČIZMIĆ(violina)Šesta kategorija96 bodovaI nagradaSlavica RankovićSara Ćaćić

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima !!!