Rezultati sa II takmičenja “Zvuci flaute Sanja Trajković”

Rezultati sa II takmičenja “Zvuci flaute Sanja Trajković”, Beograd.

Čestitamo!!!! 🎶🌟🎶

Ime i prezime učenika:Kategorija:Broj bodova/nagradaKlasa:Klavirski saradnik:
INES BARAČKOV (flauta)II kategorija94 boda – I5 nagradaJelena Krmpotić-BorbeljLena Pavlović

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima !!!