III Međunarodno takmičenj flautista “Miodrag Azanjac”, Beograd

Rezultati sa

III Međunarodnog takmičenja flautista “Miodrag Azanjac”,

Beograd, 27. mart 2022. godine

 MILICA BAJIĆ
Pretkategorija A
(vanredni učenik)  
Inagrada
96,25 bodova
Klasa
MarijanaJosipović– Mirković
Klavirski saradnik
Filip Milisavljević
 KATARINA BORBELJ
Pretkategorija B 
LAUREAT
100,00 bodova
Klasa:
IvanaBandić
Klavirski saradnik
Lena Pavlović
 JELENA STANOJEVIĆ
I kategorija 
Inagrada
96,00 bodova
Klasa
MarijanaJosipović– Mirković
Klavirski saradnik
Dunja Stojanović
 PETRA REDŽIĆI
kategorija 
Inagrada
95,00bodova
Klasa
Jelena KrmpotićBorbelj
Klavirski saradnik
Lena Pavlović
 JANA VASIĆ
II kategorija 
Inagrada
96,00 bodova
Klasa:
Marijana Josipović– Mirković
Klavirski saradnik:
Filip Milisavljević
 KONSTANTIN CRNJANSKI
II kategorija 
Inagrada
95,00 bodova
Klasa:
Marijana Josipović– Mirković
Klavirski saradnik
Filip Milisavljević

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima!