Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije 2022

KLAVIR

TEA RAMIČIĆ
IIIA  kategorija
 II6  nagrada
92,60 bodova
Klasa:
Olivera Sekulić 

ANSAMBLI

 MALI TRIO – SLAVENSKI NS
I  kategorija  
KJARA  DRČA
KATARINA PETROVIĆ
NIKOLA TUBIĆ
 I5  nagrada
96,75 bodova
Klasa:
Milan Čizmić 

SAKSOFON

LUKA DAVIDOVIĆ
III kategorija
 LAUREAT
100 bodova 
Klasa:
Darko Davidović
Klavirski saradnik :           
Lena Pavlović
MARKO BORBELJ
III kategorija
Inagrada
98,67 bodova
Klasa
Darko Davidović
Klavirski saradnik:
Lena Pavlović
NIKOLA LATKOVIĆ
III kategorija
Inagrada
96,00 bodova
Klasa
Darko Davidović
Klavirski saradnik:           
Lena Pavlović

ČESTITAMO!!!!!