VI Internacionalno muzičko takmičenje “SIRMIUM MUSIC FEST”

KATARINA BORBELJ
FLAUTA – Baby kategorija
 I  nagrada
100,00 bodova
Klasa:
Ivana Bandić
Klavirski saradnik:
Lena Pavlović
DUŠAN GAVARIĆ
KLARINET – II kategorija
 I  nagrada
97,4 bodova
Klasa:
Darko Davidović
Klavirski saradnik:
Lena Pavlović
RONA PETE
TRUBA – I kategorija
 I  nagrada
95,00 bodova
Klasa:
Atila Pete
Klavirski saradnik:
Maja Haim
MATIJA GLIGORIĆ
TRUBA – I kategorija
 I  nagrada
96,00 bodova
Klasa:
Atila Pete
Klavirski saradnik:
Maja Haim
LUKA DAVIDOVIĆ
SAKSOFON – II kategorija
 I  nagrada
100,00 bodova
Klasa:
Darko Davidović
Klavirski saradnik:
Lena Pavlović
MARKO BORBELJ
SAKSOFON – II kategorija
 I  nagrada
99,40 bodova
Klasa:
Darko Davidović
Klavirski saradnik:
Lena Pavlović
NIKOLA LATKOVIĆ
SAKSOFON – II kategorija
I  nagrada
95,20 bodova
Klasa:
Darko Davidović
Klavirski saradnik:
Lena Pavlović
TIA ČIZMIĆ
KLAVIR – II kategorija
 I  nagrada
98,33 bodova 
Klasa:
Sara Ćaćić