Koncert simfonijskog orkestra učenika konzervatorijuma iz Ljubljane

Poziv Slovenačke ambasade i konzervatorijuma za muziku i balet na Prešernove dane kulture.
Sjajan koncert simfonijskog orkestra učenika konzervatorijuma iz Ljubljane, uživali smo!