XX Međunarodno takmičenje “Davorin Jenko” – saksofoni

Naši zlatni saksofonisti na Međunarodnom takmičenju “Davorin Jenko”
Čestitamo!!!!