Radni sastanak dve škole, i novi projekti u narednom periodu

Kao i jezik, i muzika je uobičajeno sredstvo izražavanja. Već je poznato da muzika ima pozitivan uticaj na razvoj dece u ranom detinjstvu, može poboljšati finu i grubu motoriku i uticati na percepciju. Zbog toga, naša Osnovna škola već dugi niz godina uspešno sarađuje sa Osnovnom muzičkom školom „Josip Slavenski“ iz Novog Sada.
U utorak, 7. marta 2023. godine, u prostorijama Muzičke škole „Josip Slavenski“ u Novom Sadu, održan je radni sastanak na kome je dogovoreno unapređenje saradnje dve institucije u budućnosti. Saradnja Osnovne muzičke škole „Josip Slavenski“ u Novom Sadu i Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu započela je 2010. godine, kada je škola u Novom Sadu dobila rešenje o otvaranju izdvojenog odeljenja u Bačkom Petrovcu. Svake godine učenici druge godine osnovne škole upisuju se u muzičku školu putem prijemnog ispita i mogu da biraju: klavir, flautu i violinu. Muzičku školu danas pohađa 47 učenika. Pored nastave instrumenta, svaki učenik ima i čas solfeđa, gde se savladava osnovna muzička pismenost.
Učenici svake godine organizuju dva školska koncerta – novogodišnji (u decembru) i završni (u junu).

Izvor : OŠ “JAN ČAJAK”

Hvala na poseti, radujemo se novim projektima u budućnosti 🎼