Rezultati XXV festivala Umetničke tambure

I kategorija:

II kategorija:

III kategorija:

IV kategorija:

V kategorija:

VI kategorija:

VII kategorija:

VIII kategorija:

Čestitamo!

🌞