Kahoot kviz

Nastavnici stručnog veća teorijskih predmeta, u saradnji sa nastavnicom Natašom Jovanović iz Zaječara, osmisli su ovaj zanimljivi kviz za sve razrede solfeđa osnovne muzičke škole. Uputstvo: https://kahoot.com Username: SekcijaTeoV Password: omsjsns19a opcija: Kahoots, pa favorites(zvezdica) Tu se nalaze igre 🙂 Srećno 😃

Read More