Stručno veće za teorijske predmete

Predsednik stručnog veća – Gordana Opačić

Ovaj odsek ima četiri nastavna predmeta: solfeđo, teorija muzike, hor i nastavu u pripremnom odeljenju.

Nastavnici: Gordana Opačić, Vlasta Orčić, Ljiljana Stojmenović, Jelena Borđoški, Josipa Kopčok, Sofija Makan, Dušica Grbavac i Aleksandra Žarković