Rezultati VII EFSS 2020!

Ovde možete pratiti online LIVE rezultate sedmog Ekipnog Festivala Solfeđa “Slavenski” 2020!