“Majski susreti mladih muzičara”, Lazarevac

REZULTATI SA TAKMIČENJA “MAJSKI SUSRETI MLADIH MUZIČARA” 

29. maj 2021.

LAZAREVAC

Ime i prezime učenika:Kategorija:Broj bodova/nagradaKlasa:Klavirski saradnik:
MILAN GAVARIĆ (flauta)II kategorija97 bodova –I nagradaJelena BorošLena Pavlović

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima !!!