Uspesi naših mladih pijanistkinja

REZULTATI SA MEĐUNARODNOG TAKMIČENJA ,,KONSTANTIN VELIKI” 

NIŠ – Maj 2021.

Ime i prezime učenika:Kategorija:Broj bodova/nagradaKlasa:
SARA SABADOŠ(klavir)kategorijaIII nagrada79,8 boda Olivera Sekulić
TEA RAMIČIĆ(klavir)II kategorijaII nagrada84,6 bodova Olivera Sekulić

REZULTATI SA 26REPUBLIČKOGTAKMIČENJA IZ KAMERNE MUZIKE I INSTRUMENTALISTA

29. maj 2021.

U organizaciji UMBPS

Ime i prezime učenika:Kategorija:Broj bodova/nagradaKlasa:
SARA SABADOŠ(klavir)I kategorijaI nagrada95 boda Olivera Sekulić
TEA RAMIČIĆ(klavir)II kategorijaIII nagrada88,75 boda​Olivera Sekulić

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima !!!