24. Međunarodni susret flautista “Tahir Kulenović”, Valjevo

Rezultati sa 24. Međunarodnog susreta flautista “Tahir Kulenović”, Valjevo

24 – 27. februar 2022. godine

RELJA BENIĆ
I razred
 I2 nagrada
98,17 bodova 
Klasa :
Marijana Josipović– Mirković
Klavirski saradnik :
Dunja Stojanović
 MILICA BAJIĆ
I razred
(vanredni učenik)  
I4 nagrada
97,00 bodova
Klasa
Marijana Josipović– Mirković
Klavirski saradnik
Filip Milisavljević
 HELENA SIMIKIĆ
I razred 
I14 nagrada
95,00 bodova
Klasa :
Ivana Bandić
Klavirski saradnik :
Anđelka Simikić
 INES BARAČKOV
II razred 
I1nagrada  
98,00 bodova
Klasa :
 Jelena KrmpotićBorbelj
Klavirski saradnik
Dunja Stojanović
 ISIDORA EMA RANKOV
II razred 
I17nagrada  
95,00 bodova
Klasa :
Jelena KrmpotićBorbelj
Klavirski saradnik :
Dunja Stojanović
 KATARINA BORBELJ
III razred 
I1nagrada  
100,00 bodova
KlasaIvana Bandić
Klavirski saradnik
Lena Pavlović
 GORJANA DAČOVIĆ
III razred 
I2 nagrada  98,33 bodovaKlasa:
Jelena KrmpotićBorbelj
Klavirski saradnik
Lena Pavlović 
 LENKA NEDELJKOV
IV razred 
I6 nagrada  95,83 bodovaKlasa
Jelena KrmpotićBorbelj
Klavirski saradnik
Lena Pavlović
 JELENA STANOJEVIĆ
IV razred 
I9 nagrada  
95,50 bodova
Klasa
Marijana Josipović– MirkovićKlavirski saradnikDunja Stojanović
 PETRA REDŽIĆ
IV razred 
II6 nagrada  
93,50 bodova
Klasa:
 Jelena KrmpotićBorbelj
Klavirski saradnik
Lena Pavlović
 KONSTANTIN CRNJANSKI
V razred 
I1 nagrada  
98,00 bodova
Klasa
Marijana Josipović– Mirković
Klavirski saradnik
Lena Pavlović
 MILAN GAVARIĆ
V razred 
I3 nagrada  
95,33  bodova
KlasaJelena Boroš
Klavirski saradnikLena Pavlović
 JANA VASIĆVI razred I2 nagrada  
99,83 bodova
Klasa
Marijana Josipović– Mirković
Klavirski saradnik
Lena Pavlović
 Kvartet flauta        “SLAVENSKI”
JANA VASIĆ,
KONSTANTIN CRNJANSKI,      MILAN GAVARIĆ
kamerni ansambli 
I1 nagrada100,00 bodovaKlasa
Marijana Josipović– Mirković
    Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima !!!