Memorial “Sanja Pavlović”

Rezultati sa II online pijanističkog takmičenja < Memorijal “Sanja Pavlović” > u organizaciji OMŠ “Vladimir Đorđević” iz Aleksinca

SARA SABADOŠ
II kategorija
 Inagrada
90,50 bodova 
Klasa:
Olivera Sekulić
 TEA RAMIČIĆ
IV kategorija 
Inagrada
94,00 bodova
Klasa:
Olivera Sekulić

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima