51. Takmičenje mladih muzičara Republike Slovenije TEMSIG

Rezultati sa 51. Takmičenja mladih muzičara Republike Slovenije TEMSIG, Slovenija 7 – 22. mart 2022. godine

JANA VASIĆ
VI razred 
Zlatna plaketa
98 bodova
Klasa
Marijana Josipović– Mirković
Klavirski saradnik
Filip Milisavljević

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima 🙂