11. Festival gudača Šabac – rezultati

Šabac, 18 – 20. mart 2022. godine

KJARA DRČA
I  kategorija 
 I4  nagrada
96 bodova 
Klasa
Milan Čizmić
Klavirski saradnik
Sara Ćaćić

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima!