19. Međunarodno takmičenje “Davorin Jenko” (klavir) – rezultati

Beograd, 18 – 22. mart 2022. godine

NIKA  STRAJNIĆ
B pretkategorija 
 IInagrada
93,38 bodova 
Klasa
Jovana Spasojević 
 LENKA LUČIĆ
A kategorija 
IInagrada
91,25 bodova
Klasa
Olivera Sekulić 
 SARA  SABADOŠ
A kategorija 
IIInagrada
89,63 bodova
Klasa
Olivera Sekulić 
 TEA RAMIČIĆ
B kategorija 
IInagrada
90,88 bodova
Klasa
Olivera Sekulić 

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima 🙂