8. Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta, u organizaciji UMBPS

Rezultati sa 8. Međunarodnog takmičenja iz solfeđa i teoretskih predmeta, u organizaciji UMBPS

Beograd, 02. i 03. april 2022. godine

DANILO LOJOVIĆ 
IV  kategorija
 II nagrada
87 bodova 
Klasa:
Sofija Makan
UROŠ VELIĆ
V b  kategorija
 I nagrada
100 bodova 
Klasa:
Josipa Kopčok
MARTA MILAŠINOVIĆ
VI b  kategorija
 I nagrada
100  bodova 
Klasa:
Josipa Kopčok
DAVID PAKLEDINAC
VI b  kategorija
I  nagrada
96 bodova
Klasa
Josipa Kopčok
 MARKO MARČETIĆ
VI b  kategorija
I nagrada
95  bodova
Klasa
Sofija Makan

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima