Rezultati sa VI Internacionalnog festivala muzike “Primavera” u organizaciji UGMUS

Bijeljina, 07-10. april 2022. godine

TEA RAMIČIĆ
III kategorija
I nagrada
97,00 bodova
Klasa: 
Olivera Sekulić

Čestitamo učenicima i njihovim nastavnicima